เกาะฮาชิมะ เกาะร้างสุดหลอนอันดับโลก

เกาะฮาชิมะ เป็นเกาะขนาดปานกลางห่างจากเมืองนางาซากิราวๆ 15 กิโลเมตร เกาะแห่งนี้ไม่ได้เป็นเกาะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทมิตซูบิชิ โดยการถมดินและสร้างเป็นเกาะซึ่งภายในนั้นถูกสร้างเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเพื่อเป็นที่พักของคนงาน ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1890 เกาะแห่งนี้ถูกใช้ในการทำเหมืองถ่านหิน มีคนงานอาศัยบนเกาะแห่งนี้จำนวนมาก ถือว่าเป็นเกาะหนึ่งที่มีคนหนาแน่นที่สุดเกาะหนึ่ง คาดว่าในช่วงนั้นมีคนงานอาศัยอยู่ราวๆ 5,000 คน นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ยังใช้นำเฉลยสงครามมายังเกาะแห่งนี้เพื่อใช้ในการทำถ่านหิน และเหมืองแร่ ถ่ายหินมีความสำคัญจนกระทั่งช่วงปี 1974 ความนิยมถ่านหินลดลง ทำให้บริษัทต้องปิดตัวลงและต้องให้คนงานอพยพออกจากเกาะแห่งนี้ทั้งหมด สุดท้ายเกาะฮาชิมะยังคงตั้งตระหง่าอยู่จนถึงปัจจุบัน ยังคงมีตึกร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆที่ถูกทิ้งร้างไว้

เกาะแห่งนี้มีความเชื่อเรื่องของความหลอน น่ากลัว โดยเฉพาะยามค่ำคืนซึ่งทางบริษัทมิตซูบิชิไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปเกาะเนื่องจากมีความอันตราย เกาะฮาชิมะถูกล่ำลือถึงความน่ากลัวมีความเชื่อว่ามีคนงานเหมืองเสียชีวิต ณ เกาะแห่งนี้เชื่อว่ามีวิญญาณวนเวียนอยู่ในเกาะแห่งนี้ แม้แต่ช่วงเวลากลางวันยังให้บรรยากาศถึงความหลอน ความน่ากลัว ห้องพักของคนงานที่ยังมีสิ่งของหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็น จาน ชาม รูปภาพ หรือแม้แต่ตุ๊กตาของเด็ก ซึ่งให้ความหลอนน่ากลัวบนเกาะแห่งนี้ มันจึงถูกจัดให้เป็นสถานที่สุดหลอนอันดับที่ 2 ของโลกรองจากหอคอยลอนดอน